Công tắc ổ cắm

Cung cấp thiết bị đi dây đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế lớn bao gồm Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ý, Trung Quốc và Hàn Quốc