Để duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững. Các sản phẩm phân phối của World Green TEK đều được xây dựng trên nền tảng kết hợp công nghệ hiện đại của thế giới tạo ra được những sản phẩm chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế với giá cả cạnh tranh, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được mọi yêu cầu nội dung và tiến độ của khách hàng.

Mục tiêu chiến lược của World Green TEK là trở thành một trong các doanh nghiệp phân phối hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và sản phẩm công nghệ về hạ tầng Điện/ Điện tử - Viễn thông/ Công nghệ Thông tin … được khách hàng tín nhiệm, các đối tác tin cậy và mong muốn hợp tác.